CHUNG TAY ỦNG HỘ
QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID-19

Trao đi nhiều hơn để nhận lại những điều tốt đẹp! Với mỗi sản phẩm được bán ra trong chiến dịch “Trợ giá mùa dịch”,
YODY sẽ trích 10.000đ để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ!

YODY xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả quý khách hàng!

Tổng số tiền được YODY trích ra từ chiến dịch tới hiện tại:

Chia sẻ ngay

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)

00
00
00
00

Thời gian diễn ra chương trình còn:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

YODY xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả quý khách hàng!

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)

Tiếp tục mua hàng >>

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)

0

* Chương trình này là hoạt động vì cộng đồng của YODY, chúng tôi không phải đơn vị gây quỹ hay thay mặt cho bất kì tổ chức gây quỹ nào.
* YODY cam kết minh bạch và quyên góp đúng số tiền được công khai cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ vào ngày 2/7/2021 (05 ngày sau khi chiến dịch kết thúc)